OIK reformas ietekme uz maksu par elektrību

Publiskajā vidē jau kādu laiku pievērsta pastiprināta uzmanība reformai, kas paredz, ka ar 2018. gada 1. janvāri mainās OIK aprēķināšanas kārtība. Bet ko šī reforma nozīmē vidējam mājokļa budžeta turētājam? Vispirms jāatgādina, ka maksu par elektroenerģiju veido vairākas sastāvdaļas, jeb komponentes – elektrības kā produkta cena jeb “tīrā” elektrības cena, pārvades un sadales izmaksas, obligātā

Turpināt lasīt